تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال

استراتژی بازاریابی بین المللی,تحقیق استراتژی بازاریابی بین المللی,تحقیق ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی,ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی,مقاله استراتژی بازاریابی بین المللی,مقاله ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی
دانلود تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی،در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفصل اول:1-1- بیان مساله تحقیق1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن1-3- هدف های تحقیق1-4- چار چوب نظری و مدل تحقیق1-5- فرضیه های تحقیق1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های  کلیدی1-7- روش تحقیق1-8- قلمرو تحقیق1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه :فصل دوم: ادبیات موضوع تحقیقمقدمه2-1-بخش اول: استراتژی های  بازاریابی بین المللی2-1-1- تعاريف و مفاهیم:استراتژي2-1-2- نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصاديالف- استراتژي جايگزيني وارداتب- استراتژي توسعه صادرات:2-1-3- انواع استراتژي هاي رقابتي عام2-1-3-1- رهبري در هزينه2-1-3-2- تمايز محصول2-1-3-3-تمركز (محدودنگري)2-1-3-4- ميانه روي2-1-4- تعريف بازاريابي2-1-5- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار2-1-5-1-  استراتژي بازاريابي يكسان2-1-5-2-  استراتژي بازاريابي تفكيكي2-1-5-3- استراتژي بازاريابي تمركزي2-1-6- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار2-1-7- تقسيم بندي بازار هاي بين المللي2-1-8- استراتژي توسعه آميخته بازاريابي2-1-8-1- آميخته محصول2-1-8-2- اهميت قيمت در آميخته بازاريابي2-1-8-3-آميخته تشويق و ترفيعجدول 2-1) اجزاي تشويق و ترفيع2-1-8-4- توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي2-1-9- تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي2-1-10- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل2-1-10-1-سيستم بازرگاني بين الملل2-1-10-2- وضعيت اقتصادي2-1-10-3- وضعيت سياسي- قانوني كشورها2-1-10-4- وضعيت فرهنگي2-2- بخش دوم: تصمیم گیری2-2-1- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل2-2-2- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل2-2-3-  تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي2-2-4- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل2-2-5- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل2-2-5-1- ايجاد بخش صادراتي در داخل سازمان2-2-5-2- تاسيس سازمان يا شركت بازاريابي بين‌الملل2-2-5-3- تاسيس سازمان جهاني2-3- بخش سوم: پیشینه پژوهش2-3-1- تحقیقات داخلی2-3-2- تحقیقات خارجیفصل سوم: روش شناسی تحقيقمقدمه3-1- روش‌ تحقيق3-2- جامعه آماري و تعیین حجم نمونه3-3- روش جمع آوري داده ها3-4- روايي و پايايي پرسشنامه3-4-1- روايي3-4-2- پايايي3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها3-6- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق3-6-1- آمار توصيفي3-6-2- تحلیل استنباطيفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمه4-1 – آمار توصيفي4-1-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها:4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه:4-1-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه:4-1-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه:4-1-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه:4-2- آمار استنباطي4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)4- 2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری4-2-1-2- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر4-2-2-  آزمون فرضیه ها4-2-2-1- شاخص های برازش مدلفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه5-1- نتیجه گیری5-2- پیشنهادات5-2-1- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی5-3- محدودیت های تحقیقمنابعچکیده تحقیق:هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی  و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلية کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی مي‌باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی  تاییدی، تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ … است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار  متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
استراتژی بازاریابی بین المللی ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی تحقیق استراتژی بازاریابی بین المللی تحقیق ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی مقاله استراتژی بازاریابی بین المللی مقاله ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی

 • تحقیق تحول باستان شناسي در ايران

  پروژه تحول باستان شناسي در ايران,تحقیق در مورد تحول باستان شناسي در ايران,تحول باستان شناسي در ايران,دانلود تحقیق تحول باستان شناسي در ايران,دانلود رایگان تحقیق تحول باستان شناسي در ايران,مقاله تحول باستان شناسي در ايران,مقاله در مورد تحول باست تحقیق…

 • تحققیق تاریخچه هواشناسي در ايران

  تاریخچه,هواشناسی تحققیق تاریخچه هواشناسي در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحققیق با موضوع  تاریخچه هواشناسي در ايران،در قالبword و در 5 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مطالعه و بررسي جو هميشه مورد نظر دانشمندان ايراني بوده است. از اين رو…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرمدره,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان خرمدره,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری

  انواع صندوق های سرمایه گذاری,تعریف صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت,صندوق های سرمایه گذاری چیست,صندوق های سرمایه گذاری مشترک,صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری دانلود فایل…

 • پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم

  آلیاژهای تیتانیوم,پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم,پاورپوینت آماده مهندسی مواد آلیاژهای آمورف,تحقیق آلیاژهای تیتانیوم,دانلود,دانلود پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم,دانلود پاورپوینت در مورد آلیاژهای تیتانیوم,دانلود رایگان پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم پاورپوینت آلیاژهای تیتانیوم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت آلیاژهای تیتانیومقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 32قابل ویرایشبخشی از…

 • پاورپوینت تمدن ترکیه

  پایتخت ترکیه کدام شهر است,جمعیت ترکیه,چند درصد خاک ترکیه در اروپا است,دریای همسایه ترکیه چه نام دارد,دین مردم ترکیه,شهرهای اروپایی ترکیه,مساحت ترکیه,نقشه همسایگان ترکیه پاورپوینت تمدن ترکیه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تمدن ترکیه قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21بخشی…

 • پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی

  بررسی تئوری لایه مرزی,پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی,پاورپوینت تئوری لایه مرزی,پروژه تئوری لایه مرزی,تئوری لایه مرزی,تحقیق تئوری لایه مرزی,کاربردهای تئوری لایه مرزی,کنترل لایه مرزی پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

 • دانلود پکیج نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی و دولتی

  دانلود نمونه سوالات بدو استخدام,دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو استخدام,نمونه سوال آزمون بدو استخدام,نمونه سوالا,نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو استخدام,نمونه سوالات بدو استخدام,نمونه سوالات توجیهی بدو استخدام,نمونه سوالات دوره بدو استخدام دانلود دانلود پکیج نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی…

 • تحقیق مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

  افزایش بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی در ایران,بهره وری نیروی انسانی در سازمان,بهره وری نیروی انسانی مقاله,تاثیر مدیریت عملکرد و بر افزایش بهره وری نیروی انسانی,مدیریت عملکرد,مدیریت عملکرد کارکنان دانلود تحقیق مدیریت عملکرد و تاثیر…

 • تحقیق رضاشاه پهلوی

  برنامه‌های توسعه کشور,پادشاهی,رضاشاه,نخست وزیری تحقیق رضاشاه پهلوی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع رضاشاه پهلوی،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل:نام‌هازندگیآغاز زندگی و جوانیخانوادهگیلانکودتای سوم اسفند ۱۲۹۹و....   رضاشاه نخست وزیری پادشاهی برنامه‌های توسعه کشور