تحقیق بررسي و تحليل درايوهاي تراكشن جريان مستقيم و القايي

جریان القایی,جریان مستقیم,درایوهای تراکنش,سیستم های الکترونیک
تحقیق بررسي و تحليل درايوهاي تراكشن جريان مستقيم و القايي

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع بررسي و تحليل درايوهاي تراكشن جريان مستقيم و القايي،در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیشگفتار. ۴فصل اول. :کشش الکتریکی. ۶۱-۱) تعیین مشخصات حرکتی قطار. ۸۱-۱-۱) نیروی محرک قطار. ۸۱-۱-۲) نیروی مقاوم قطار ( Train Resistance ) الف) مقاومت مخصوص چرخشی: ۹ب)  مقاومت مخصوص شیب (Specific Grade Resistance): ت) مقاومت مخصوص شتاب: ۱۲ث) مقاومت مخصوص راه اندازی: ۱۲۱-۱-۳) نیروی ترمز گیری قطار. ۱۳۱-۱-۴) محاسبه منحی سرعت بر حسب زمان. ۱۵ناحیه ۱ از لحظه to تا t1: 17ناحیه ۲ از لحظه t1 تا t2 : 17ناحیه ۳ از لحظه t2 تا t3 : 17ناحیه ۴ از لحظه t3 تا t4 : 17ناحیه ۵ از لحظه t4 تا t5 : 18۱-۲) تعیین مشخصات موتورهای کششی. ۱۸۱-۲-۱) مشخصه گشتاور – سرعت موتورهای الکتریکی. ۱۹۱-۲-۲) عملکرد موازی.. ۲۱۱-۲-۳) نوسانهای ولتاژ. ۲۱۱-۲-۴)محدودیت وزن وحجم ۲۱فصل دوم: موتورهای تراکشن جریان مستقیم ۲۲تاریخچه سیستم های حمل و نقل الکتریکی DC.. 23۲-۲) موتور جریان مستقیم با تحریک موازی.. ۲۵۲-۳) موتورهای جریان مستقیم با تحریک مجزا ۲۶۲-۳-۱) معادلات ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا ۲۷۲-۳-۲) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا در حالت موتوری.. ۲۸الف) ناحیه اول موتوری.. ۲۸ب) ناحیه دوم موتوری.. ۲۹۲-۳-۳) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک مجزا درحالت ژنراتوری.. ۳۰الف) ناحیه اول ژنراتوری.. ۳۰ب) ناحیه دوم ژنراتوری.. ۳۳ج) ناحیه سوم ژنراتوری.. ۳۴۲-۴) موتور جریان مستقیم با تحریک سری.. ۳۴۲-۴-۱) معادلات ماشین جریان مستقیم با تحریک سری.. ۳۶۲-۴-۲) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت موتوری.. ۳۷الف) ناحیه اول موتوری.. ۳۷ب) ناحیه دوم موتوری.. ۳۷۲-۴-۳) کنترل ماشین جریان مستقیم با تحریک سری در حالت ژنراتوری.. ۳۹ناحیه اول ژنراتوری.. ۴۰ناحیه دوم ژنراتوری.. ۴۱ناحیه سوم ژنراتوری.. ۴۲فصل سوم: مدارهای کنترل سیستم های تراکشنن جریان مستقیم ۴۴۳-۱) موتور جریان مستقیم تحریک سری  با کنترل مقاومتی. ۴۶۳-۲) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر یک ربعی. ۴۸۳-۳) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر دو ربعی. ۵۱۳-۴) موتور جریان مستقیم تحریک سری با کنترل چاپر ترکیبی. ۵۲۳-۵) موتور جریان مستقیم موازی با کنترل چاپر چهار ناحیه ای.. ۵۴۳-۶) نتیجه گیری.. ۵۵فصل چهارم: ملاحظات کاربردی در سیستم های.. ۵۷تراکشن القایی. ۵۷۴-۱) تاریخچه سیستم های حمل و نقل الکتریکی AC.. 58۴-۲) مقایسه کاربرد موتورهای القایی قفسه سنجابی با انواع دیگرسیستم های کشنده ۴-۲-۱) مقایسه با موتور DC.. 59۴-۲-۲) مقایسه با  موتور سنکرون : ۶۱۴-۲-۳) مقایسه با موتور سوئیچ رلوکتانس و سنکرون رلوکتانس.. ۶۱۴-۳) مدار معادل تکفاز و معادلات حاکم بر موتور القایی در حالت دائمی سینوسی. ۶۲۴-۳-۱) ایجاد گشتاور در موتور القایی سه فاز. ۶۲۴-۳-۲)مدار معادل تکفاز. ۶۴۴-۳-۳) V/f ثابت.. ۶۷۴-۳-۴) عملکرد ولتاژ متغیر. ۷۰۴-۳-۵) عملکرد فرکانس متغیر. ۷۱۴-۳-۶)عملکرد جریان کنترل کننده استاتور. ۷۴۴-۳-۷)عملکرد HP ثابت (Constant-Horse Power) 75فصل پنجم :طراحی و مقادیر نامی موتور و اینورتر در سیستم های تراکشن القایی. ۷۸۵-۱) کلیات طراحی موتور و اینورتر در سیستم های تراکشن. ۷۹۵-۲) طراحی موتور القایی برای کاربردهای تراکشن. ۸۳۵-۲-۱) مشخصه های الکترومغناطیسی                   (Electromagnetic Characteristic) ۵-۲-۲) معیار طراحی موتور. ۸۷۵-۲-۳) سوئیچینگ تغذیه. ۹۲۵-۳) فاکتورهای احیا کنندگی (Regeneration Factors) 94۵-۴) بررسی نمونه عملی. ۹۶۵-۴-۱) نیازهای عملکردی.. ۹۷۵-۴-۲) نیازهای ترمزی.. ۹۷۵-۴-۳) طراحی الکتریکی. ۹۹۵-۴-۴) نوسان های گشتاور. ۱۰۰فصل ششم :درایوهای تراکشن اینورتری پیشرفته و کنترل آنها ۱۰۲۶-۱) سیر تکامل درایو AC در سیستم های تراکشن. ۱۰۳۶-۲) درایوهای تراکشن موتور القایی. ۱۰۴۶-۲-۱) چاپر (DC Chopper )DC.. 106۶-۲-۲) درایوهای تراکشن اینورتر منبع جریان تغذیه DC.. 107۶-۲-۲-۱) ترمز احیاء کننده در درایوهای اینورتر منبع جریان. ۱۰۹۶-۲-۳) درایوهای تراکشن اینورتر منبع ولتاژ تغذیه DC.. 110۶-۲-۳-۱) اینورتر منبع ولتاژ(VSI) 110۶-۲-۳-۲) درایوهای تراکشن اینورتر دوسطحی. ۱۱۲۶-۲-۳-۳) درایوهای تراکشن اینورتر سه سطحی. ۱۱۳۶-۲-۴) درایوهای تراکشن VSI تغذیه AC مبدل پالس.. ۱۱۵۶-۲-۵) سیستم نیرو محرکه توان بالای لوکوموتیو BR120. 117۶-۲-۶) بررسی انواع روش های PWM… 118۶-۲-۶-۱) PWM موج مربعی(Square – Wave PWM) 119عملکرد  ثابت PWM موج مربعی. ۱۲۰۶-۲-۶-۲) PWM سینوسی (Sinusoidal PWM) 121عملکرد  ثابت PWM سینوسی. ۱۲۲۶-۲-۶-۳) PWMبا کنترل جریان. ۱۲۳پیوست ۱٫ ۱۲۸مقایسه سیستم های محرک انواع لوکوموتیو و انتخاب سیستم مناسب برای حمل و نقل ریلی. ۱۲۸۱- مقدمه: ۱۲۹۲- لکوموتیو بخاری: ۱۲۹۳- لکوموتیو الکتریکی: ۱۲۹۴- لکوموتیوهای دیزل – الکتریک: ۱۳۱۵- نتیجه گیری: ۱۳۳پیوست ۲٫ ۱۳۴داده های مربوط به موتورهای کششی. ۱۳۴SE189/SE211 / SE208 , TM7362. 134منابع و مآخذ: ۱۳۴

 

جریان القایی جریان مستقیم درایوهای تراکنش سیستم های الکترونیک

 • تحقیق موزه

  pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه موزه,پروژه در مورد موزه,پروژه موزه,تاریخ,تحقیق آماده در مورد موزه,تحقیق در مورد موزه,دانلود تحقیق موزه,دانلود رایگان تحقیق موزه,رایگان,مقاله در مورد موزه,مقاله موزه,موزه,ورد تحقیق موزه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعاریف موزه همواره تعاریف و تعابیر متفاوتی برای…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران)

  استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ری,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ری دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران) دانلود فایل - نقشه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهبهان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)…

 • پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی

  باغ,باغ سازی در بعد از اسلام,برخی خصوصیات باغ ایرانی,بررسی باغ سازی ایرانی,پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی,پاورپوینت باغ سازی ایرانی,تحقیق باغ سازی ایرانی,جلوه باغ در فرهنگ ایرانی پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت…

 • ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL

  NoSQL,انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL,ترجمه مقاله مجموعه داده های رابطه ای,مجموعه داده های رابطه ای,مقاله ترجمه شده NoSQL,مقاله ترجمه شده انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL,مقاله ترجمه شده مجموعه داده های رابطه ای ترجمه مقاله…

 • تحقیق حضرت مهدي (عج)

  دوران تربيت حضرت مهدي (عج),دوران غيبت صغري,سيري بر زندگي حضرت مهدي (عج),مهدی (عج),ويژگي‌هاي امام عصر (عج) تحقیق حضرت مهدي (عج) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حضرت مهدي (عج)،در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه 1بخش…

 • تحقیق موافقت نامه هاوانا

  پایان نامه موافقت نامه هاوانا,پژوهش موافقت نامه هاوانا,تحقیق موافقت نامه هاوانا,دانلود پایان نامه موافقت نامه هاوانا,دانلود پژوهش موافقت نامه,دانلود تحقیق موافقت نامه هاوانا,دانلود مقاله موافقت نامه هاوانا,مقاله موافقت نامه هاوانا,موافقت نامه هاوانا دانلود تحقیق موافقت نامه هاوانا دانلود فایل دانلود…

 • گزارش کارآموزی طراحی پست در شركت مشانير

  دانلود گزارش کارآموزی برق,دانلود گزارش کارآموزی برق کنترل,دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی برق قدرت توزیع,گزارش کارآموزی برق کنترل,گزارش کارآموزی در شرکت مشانیر,گزارش کارآموزی طراحی پست,گزارش کارآموزی مشانیر دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست در شركت مشانير دانلود فایل…

 • فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال 94

  اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار,اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 94,دانلود اکسل فهرست بها آبیاری,دانلود اکسل فهرست بهای 94,دانلود فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 94,دانلود فهرست بهای 94,فایل اکسل فهرست بهای آبیاری,فهرست بهای آبیاری دانلود فایل اکسل…

 • تحقیق مهار خوردگی

  پایان نامه خوردگی,پایان نامه مهار خوردگی,پروژه خوردگی,تحقیق خوردگی,تحقیق مهار خوردگی,خوردگی,خوردگی حفره ای,خوردگی شیاری,خوردگی فلزات,دانلود تحقیق خوردگی,مقاله خوردگی,مقاله مهار خوردگی,مهار خوردگی,مهار خوردگی فلزات دانلود تحقیق مهار خوردگی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مهار خوردگی،در قالب word و در 16صفحه، قابل…