تحقیق بررسي تاثیر درمان گروهي با روش تحليل محاوره‌اي برن (TA) جهت افزايش رضايت زناشويي در بين زنان

پایان نامه پیرامون ابراز احساسات و رضايت زناشويي,پروژه ابراز احساسات و رضايت زناشويي,تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي,تحقیق در مورد ابراز احساسات و رضايت زناشويي,دانلود تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي,مقاله ابراز احساسات و رضايت زناشويي
تحقیق بررسي تاثیر درمان گروهي با روش تحليل محاوره‌اي برن (TA) جهت افزايش رضايت زناشويي در بين زنان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:چكيده در اين پژوهش به بررسي اثر بخشي درمان گروهي بارويكرد تحليل محاوره اي برن( TA) بر افزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي در بين زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقيق آزمايشي و روش نمونه گيري ؛ تصادفي و خوشه اي چند مرحله بود . از بين نواحي آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بين دبيرستانهاي منطقه مذكور يك دبيرستان بطور تصادفي انتخاب گرديد . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفي انتخاب شد كه 12 نفر در گروه آزمايش و 12 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهاي ابرازاحساسات ورضايت زناشويي بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 12 جلسه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهي(TA)وضعيت ابرازاحساسات ورضايت زناشويي دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس يكماه بعدازآخرين جلسه گروهي بارديگرهردوآزمون براي پي گيري از گروه آزمايش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته ؛ براي گرد آوري اطلاعات و سنجش رضايت زناشويي از پرسشنامه 47 سؤالي رضايت زناشويي انريچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالي و  ابراز احساسات كه توسط محمد اميني قمي ساخته شده استفاده شده است . پس از تحليل داده هاي آماري از آزمون( t) وبراي نرماليتي کردن پيش آزمونها درگروههاي آزمايش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسميرنف  استفاده شد و مشخص گرديد كه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA ) بر شيوه هاي صحيح ابراز احساسات و رضايت زناشويي تأثير مثبت داشته است.مقدمه خانواده ؛  اين واحد به ظاهر كوچك اجتماعي ؛ از اركان عمده و از نهادهاي اصلي هر جامعه به شمار مي رود . در واقع ؛ خانواده را مي توان  خشت زير بنايي جامعه و كانون اصلي حفظ سنت و رسوم و ارزشهاي والا ؛ مورد احترام و شالوده ي مستحكم مناسبات پايدار اجتماعي و روابط ميان افراد دانست كه مهد پرورش فكر و انديشه و اخلاق و تعالي روح انساني به شمار مي رود . خانواده اساساً كانون كمك ؛ تسكين ؛ التيام ؛ و شفا بخشي است . كانوني است كه بايد فشارهاي رواني وارد شده بر اعضاي خود را تخفيف دهد و راه رشد و شكوفايي آن را هموار كند . اگر خانواده ؛ محيط سالم و سازنده اي بر اي اعضاي خود باشد و نيازهاي جسماني و رواني آنها را براورده سازد بي شك نياز آنان به نهادهاي درماني خارج از خانواده كاهش خواهد يافت .  در اين ميان ؛ با توجه به اهميت حفظ خانواده در جامعه ؛ يكي از مشكلات شايع كه توجه خانواده  – درمانگران را به خود جلب كرده ؛ عدم ابراز مطلوب احساسات است . اين مشكل ممكن است ؛ باعث عدم رضايت زناشويي شود ؛ نارضايتي زناشويي ؛ ناشي از انتخاب رفتارهاي غير مسئولانه و نادرست در رابطه زناشويي است . هر انساني نيازهايي دارد و بر اساس هر نيازي داراي خواسته هايي است . ما رفتارهاي خود را طوري انتخاب مي كنيم كه مؤيد دنياي ادراكي ما باشد . تضاد خواسته هاي زوجين ؛ غير واقعي بودن خواسته ها و ناتواني در ارزيابي درست از رفتارهاي خود موجب عدم رضايت زناشويي مي گردد . ( گلاسر1  2000 ، به نقل از عزيزي ، 1386 )نارضايتي زناشويي زماني بالا مي گيرد كه ابراز احساسات بين زوجين به صورت نامطلوب و غير صحيح صورت گيرد و به عنوان يكي از عوامل ؛ در كنار ساير عوامل نارضايتي به حساب مي آيد و باعث اختلافهاي جزئي تا تعارضات شديد مي شود ( اديب راد 1383 ) . از آنجايي كه بروز نارضايتي زناشويي مي تواند يكي از مقدمات جدايي  و طلاق باشد ؛ اگر اين مسأله  به گونه اي حل و كنترل شود ؛ به جدايي زوجين ختم نمي شود ؛ در غير اينصورت به طلاق منجر خواهد شد . در كشورهاي غربي آمار طلاق و جدايي بيش از 50 درصد مي رسد . يعني ؛ از هر دو ازدواج كه براي اولين بار صورت مي گيرد يكي از انها به طلاق منجر مي شود ؛ كه يكي از مهمترين عوامل آن نارضايتي زناشويي و ناتواني طرفين در ابراز صحيح و مطلوب احساسات است . ( فرح بخش ؛ 1383 ) . تحقيقات  نشان داده است كه آمار طلاق در جامعه ي  ايران نيز روبه افزايش است به طوري كه از سال 1372 تا 1378 اين ميزان از 3/6 درصد به 15 درصد نسبت به ميزان ازدواج افزايش يافته است ( فريدي 1385 ، به نقل از عزيزي، 1386) . تحليل ارتباط محاوره اي  علاوه بر زباني ساده و جذاب ؛ همخواني با ارزشها ؛ مفاهيم فرهنگي و مذهبي ما نظريه اي است كه در مورد شخصيت و روش منظمي است براي روان درماني به منظور رشد و تغييرات شخصي به كار گرفته مي شود ( جونز   ؛  استوارت  به نقل از دادگستر 1385 )  رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي ؛ به اشخاصي كه به جاي تطبيق با ديگران مي خواهند تغيير كنند ؛ به اشخاصي  كه به جاي سازش مي خواهند دگرگوني در درون خود به وجود آورند  جوابهاي تازه اي داده است . هريس1 مي گويد : يكي از علت هاي عمده اي كه تحليل ارتباط محاوره اي ؛ چنين اميد گسترده اي  را در پر كردن شكافهاي بين نياز و وسيله درماني به ما مي دهد ؛ آن است كه اين روش بهتر از هر جا در گروه ها ثمر بخش است . از طريق روش تحليل ارتباط محاوره اي گروهي به اعضا كمك مي شود  تا در سطح مقبول و مناسبي با ديگران ارتباط برقرار سازند و آگاهي و ارتباط خود را با ديگران فزوني بخشند .  به نظربرن2 ( 1961) مراحل تغيير رفتار عبارتند از : زدودن عوامل نامناسب از رفتار ؛ تخليه ي رواني ؛ توصيف و روشن سازي شيوه هاي ارتباط و جهت يابي جديد ( شفيع ابادي 1385 ) ….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 134

 

تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي تحقیق در مورد ابراز احساسات و رضايت زناشويي دانلود تحقیق ابراز احساسات و رضايت زناشويي پروژه ابراز احساسات و رضايت زناشويي مقاله ابراز احساسات و رضايت زناشويي پایان نامه پیرامون ابراز احساسات و رضايت زناشويي

 • تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین معلمین مدارس استثنایی و عادی

  پایان نامه بررسی میزان افسردگی,پایان نامه بررسی میزان افسردگی معلمین,پرسشنامه افسردگی,پروژه بررسی میزان افسردگی,تحقیق بررسی میزان افسردگی,تحقیق بررسی میزان افسردگی معلمین,تحقیق در مورد میزان افسردگی,مقاله بررسی میزان افسردگی دانلود تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین معلمین مدارس استثنایی و عادی…

 • تحقیق بررسي راه هاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان دانشگاه آزاد

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله برسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقي تحقیق…

 • سمپل اتصالات در اتوکد

  دانلود سمپل آماده اتصالا,دانلود سمپل اتصالات,دانلود سمپل اتصالات اتوکد,دانلود سمپل اتصالات در اتوکد,دانلود فایل اتوکد سمپل اتصالات,سمپل آماده اتصالات,سمپل اتصالات در اتوکد,سمپل بتن,سمپل بتن اتصالات,فایل اتوکد سمپل اتصالات,نمونه سمپل اتصالات دانلود سمپل اتصالات در اتوکد دانلود فایل دانلود سمپل اتصالات در اتوکد،در…

 • تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي

  پاورپوینت مزارع آبی,پژوهش مزارع آبی,تحقیق مزارع آبی,ساخت مزارع آب گير,ساخت مزارع آبي,طرح استخر,طرح‌ بندي مزارع,طرح مزارع آب گیر,طرح مزارع آبي,محل‌هاي تخم ريزي ماهي,مزارع و پرورشگاههاي ساحلي,مقاله مزارع آبی دانلود تحقیق طراحي و ساخت مزارع آبي دانلود فایل   دانلود تحقیق…

 • جزوه آموزشی زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق)

  جزوه زبان تخصصی فقه,جزوه زبان تخصصی فقه کنکور,جزوه زبان تخصصی فقه کنکور ارشد,جزوه زبان تخصصی مبانی حقوق,جزوه زبان تخصصی مبانی حقوق کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی فقه,دانلود جزوه زبان تخصصی فقه کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی مبانی حقوق دانلود جزوه آموزشی زبان…

 • تحقیق وجه نقد، سرمایه و درآمد

  تحقیق,سرمایه,نقد,وجه,ودرآمد تحقیق وجه نقد، سرمایه و درآمد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع وجه نقد ، سرمایه و درآمد،در قالب word و در 87 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:نتايج وملاحظات شيوه ي كاري در نظر گرفته شده درنوزدهمين…

 • تحقیق حقوق در مورد مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

  پایان نامه پیرامون مسمو,پروژه مسموميت با اكسيد كربن,تحقیق در مورد مسموميت با اكسيد كربن,تحقیق مسموميت با اكسيد كربن,حقوق پزشکی,دانلود تحقیق مسموميت با اكسيد كربن,کار تحقیقی مسموميت با اكسيد كربن,کالبد گشایی,مقاله مسموميت با اكسيد كربن تحقیق حقوق در مورد مسموميت با…

 • بررسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور امارات متحده عربی

  بررسی کشور امارات متحده عربی,پروژه کشور امارات,پروژه کشور امارات متحده عربی,تحقیق کشور امارات,تحقیق کشور امارات متحده عربی,کشور امارات متحده عربی مقصدها,کشور امارات متحده عربی مناطق دیدنی,مقاله کشور امارات,مقاله کشور امارات متحده عربی دانلود بررسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور امارات…

 • گزارش کارآموزی سخت افزار در شرکت کامپیوتری

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی سخت افزار,دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار,گزارش کارآموزی سخت افزار,گزارش کارآموزی سخت افزار در شرکت کامپیوتری,گزارش کارآموزی سخت افزار رایگان,گزارش کارآموزی سخت افزار کامپیوتر,گزارش کارآموزیرایگان سخت افزار گزارش کارآموزی سخت افزار در شرکت کامپیوتری رفتن به سایت…

 • تحقیق روان شناسی خواب

  پایان نامه پیرامون روان‌شناسی خواب,پروژه روان‌شناسی خواب,تحقیق در مورد روان‌شناسی خواب,تحقیق روانشناسی,تحقیق روان‌شناسی خواب,دانلود تحقیق روان‌شناسی خواب,روان‌شناسی خواب,مقاله روان‌شناسی خواب تحقیق روان شناسی خواب رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که…